Pojištění

ŽIVOTNÍ  A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Životní pojištění může mít několik podob. Jeho základní prioritou je ochránit před následky neočekávaného úmrtí pojištěné osoby. Mimo to může působit i jako spořicí nebo investiční nástroj podle typu produktu a podílu rizikové, spořicí či investiční složky.

Životní pojištění není spořením. Pojištění slouží především k zajištění proti riziku (např. smrti). Obecně lze říci, že výhodně spořit s životním pojištěním můžete hlavně tehdy, budete-li se současně chtít také pojistit.

Životní pojištění nemůže uzavřít každý. Pojišťovna se snaží minimalizovat počet pojistných plnění (v případě smrti klienta) a své klienty pečlivě vybírá podle zdravotních rizik, které klient uvede při uzavírání smlouvy. Pojištění lze navíc uzavřít jen do určitého věku života. Pojišťovna může uzavření smlouvy odmítnout.

NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Neživotní pojištění je souhrnný název pro všechna odvětví pojištění, která nespadají podživotního pojištění. Patří sem především veškeré pojištění majetku, dále úrazové pojištění osob a v neposlední řadě i pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění majetku vám pomůže v případě, že se stane jakákoliv nepředvídaná událost, která způsobí ztráty na vašem majetku. Pojištění odpovědnosti vás ochrání a pomůže ušetřit peníze v situacích, kdy svým konáním (či nekonáním) způsobíte škodu.

Neživotní pojištění je mezi lidmi v současnosti upřednostňováno před pojištěním životním. I když to tak nemusí působit, i v této oblasti pojistných produktů narazíte na řadu míst, v nichž je potřeba mít se na pozoru.


Nabízíme pojištění v těchto oblastech

Životní pojištění                                                                          Neživotní pojištění
 • Kapitálové životní pojištění
 • Rizikové životní pojištění
 • Investiční životní pojištění
 • Důchodové životní pojištění
 • Vkladové pojištění
 • Pojištění dětí
 • Majetkové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění technických rizik
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění přepravy
 • Pojištění finančních rizik